Havstrategiloven § 16

 1. § 16
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om:
  1. 1) Basisanalyser, herunder om analysemetoder og metodiske standarder m.v.
  2. 2) Beskrivelser af god miljøtilstand, herunder om, hvilke kriterier og metodiske standarder der skal anvendes ved beskrivelserne.
  3. 3) Fastsættelse af miljømål.
  4. 4) Overvågningsprogrammer, herunder om specifikationer og metodiske standarder for overvågningen.
  5. 5) Indsatsprogrammer.