Grundskyldslåneloven § 7

  1. § 7
    Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.