Godskørselsloven § 6 b

 1. § 6 b
  Arbejdsmarkedets parter kan oprette et overenskomstnævn, der består af 5 medlemmer. Nævnets formand, der skal være landsdommer, udpeges af Arbejdsrettens formand. 2 medlemmer udpeges af henholdsvis DI og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og 2 medlemmer udpeges af Fagligt Fælles Forbund. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode.
 2. Stk. 2.
  For formanden og de øvrige medlemmer beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Nævnet suppleres med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside fra andre relevante overenskomstparter ved behandling af sager, der vedrører overenskomster indgået af disse.
 4. Stk. 4.
  Nævnet udfærdiger en forretningsorden, der godkendes af transportministeren.
 5. Stk. 5.
  Nævnet afgiver udtalelse om, hvorvidt bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive overenskomster er fulgt i de i § 6 c, stk. 2, nævnte sager.