GEUS-loven § 9

  1. § 9
    Miljøministeren fastsætter regler om ansættelse og bedømmelse af institutionens videnskabelige medarbejdere.