GEUS-loven § 8

  1. § 8
    Miljøministeren ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Direktøren skal have ledelseserfaring og som minimum være forskningskyndig inden for GEUS’ fagområder.
  2. Stk. 2.
    Direkt ør en varetager den daglige ledelse af GEUS, herunder personaleledelse, og repræsenterer institutionen udadtil. Direkt øren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.