GEUS-loven § 7

  1. § 7
    Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af GEUS. Bestyrelsen fastsætter de generelle retningslinjer for GEUS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.
  2. Stk. 2.
    Bestyrelsen godkender GEUS’ budget.
  3. Stk. 3.
    Bestyrelsen indgår resultatkontrakt med miljøministeren.