GEUS-loven § 5

  1. § 5
    GEUS ledes af en bestyrelse og en direktør.