GEUS-loven § 2

  1. § 2
    GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.
  2. Stk. 2.
    GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.
  3. Stk. 3.
    GEUS udfører sin forskning uafhængigt af miljøministeren og skal værne om videnskabsetikken.