GEUS-loven § 15

  1. § 15
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.