GEUS-loven § 13

  1. § 13
    GEUS’ forsknings- og formidlingsopgaver skal evalueres.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.