GEUS-loven § 11

  1. § 11
    GEUS’ afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.