GEUS-loven § 10

  1. § 10
    Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for GEUS, der indeholder nærmere regler for GEUS’ virksomhed og ledelse.
  2. Stk. 2.
    Vedtægten og ændringer til vedtægten skal godkendes af miljøministeren. Inden godkendelsen skal Det Strategiske Forskningsråd høres om de dele af vedtægten og ændringer til vedtægten, der vedrører GEUS’ forskningsområde.
  3. Stk. 3.
    Miljøministeren bekendtgør vedtægten og ændringer til vedtægten.