Genteknologiloven § 8

  1. § 8
    Produktion, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, må ikke påbegyndes uden godkendelse fra miljø- og fødevareministeren.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte regler om en anmeldelsesordning for bestemte typer genetisk modificerede organismer.