Gassikkerhedsloven § 33

  1. § 33
    I elsikkerhedsloven, lov nr. 525 af 29. april 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer: