Gassikkerhedsloven § 32

  1. § 32
    Loven træder i kraft den 21. april 2018.
  2. Stk. 2.
    Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014, ophæves.
  3. Stk. 3.
    Regler udstedt i medfør af lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.