Gassikkerhedsloven § 25

  1. § 25
    Erhvervsministeren rådfører sig med Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed, der er nedsat i henhold til elsikkerhedslovens kapitel 5, om den sikkerhedstekniske udvikling på gasområdet.