Gassikkerhedsloven § 1

 1. § 1
  Loven gælder for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder endvidere for gas, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder ikke for gasinstallationer om bord på skibe, offshoregasanlæg og gasinstallationer til fremdrift af transportmidler eller opvarmning af køretøjer.
 4. Stk. 4.
  Loven gælder ikke for distributionsledninger til forsyning af naturgas eller bionaturgas eller transmissionsledninger til naturgas. Loven gælder dog for kvaliteten af den gas, der føres i disse ledninger.