Gasforsyningsloven § 64

  1. § 64
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte overgangsregler.