Gasforsyningsloven § 47 c

  1. § 47 c
    (Ophævet)