Gasforsyningsloven § 42 e

  1. § 42 e
    Forsyningstilsynet udarbejder årligt en statistik over forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor efter § 11 d, stk. 2. Forsyningstilsynet offentliggør statistikken på tilsynets hjemmeside.
  2. Stk. 2.
    Forsyningstilsynet fastsætter nærmere regler om gasleverandørernes indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor.