Gasforsyningsloven § 3

  1. § 3
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan inden for lovens område fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten.