Gasafgiftsloven § 30

  1. § 30
    Med udlandet sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland.