Gammelførtidspensionloven § 6

  1. § 6
    Når en førtidspensionist overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales folkepensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen hidtil har været fastsat.