Gammelførtidspensionloven § 56 a

  1. § 56 a
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister flytter mellem rigsdelene.