Gammelførtidspensionloven § 51

  1. § 51
    Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.