Gammelførtidspensionloven § 37

  1. § 37
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af pension, herunder om størrelsen af personlige tillæg.