Gammelførtidspensionloven § 32

  1. § 32
    Personer, der modtager førtidspension, kan vælge på frivillig basis at være omfattet af ATP-ordningen, jf. § 33 a i lov om social pension.