Gammelførtidspensionloven § 22

  1. § 22
    Grundbeløb til førtidspensionister nedsættes på grund af indtægt efter § 25.
  2. Stk. 2.
    Pensionstillæg, varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes på grund af indtægt efter § 26.
  3. Stk. 3.
    Invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb, førtidsbeløb, ekstra tillægsydelse, bistands- og plejetillæg og invaliditetsydelse nedsættes ikke på grund af modtagerens økonomiske forhold.