Gammelførtidspensionloven § 10

  1. § 10
    Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid afrundes til nærmeste hele antal måneder.