Gældsinddrivelsesloven § 5 b

  1. § 5 b
    Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter til renter af fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden ikke fradrages.