Gældsinddrivelsesloven § 20

  1. § 20
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.