Gældsinddrivelsesloven § 12 g

  1. § 12 g
    Afgifter efter § 12 a, stk. 1 og 2, oppebæres af restanceinddrivelsesmyndigheden.