Gældsinddrivelsesloven § 12 b

  1. § 12 b
    Afgiftsfrie er udlæg vedrørende:
    1. 1) Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige.
    2. 2) Afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve.
    3. 3) Borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag.