Fusionsskatteloven § 16

  1. § 16
    Loven finder anvendelse på fusioner, der finder sted den 1. januar 1976 eller senere.