Friplejeboligloven § 99

  1. § 99
    Ældreministeren kan efter forhandling med transport-, bygnings- og boligministeren fastsætte regler om tilbagekaldelse af certifikation, støttetilsagn og godkendelse.