Friplejeboligloven § 97

  1. § 97
    Friplejeboligleverandøren kan inden 4 uger efter afgørelsens dato kræve afgørelsen forelagt domstolene, når afgørelsen vedrører
    1. 1) tilbagekaldelse af certifikation, jf. § 93, stk. 1 og 2, eller
    2. 2) tilbagekaldelse af støttetilsagn og godkendelse, jf. § 93, stk. 3, vedrørende boliger og servicearealer.