Friplejeboligloven § 88

  1. § 88
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om afhændelse m.v. af friplejeboliger, herunder om prisen ved andre afhændelser m.v. end omhandlet i dette kapitel, videreførelse af friplejeboligejendommes forskellige konti ved afhændelse m.v. og indbetaling til Landsbyggefonden.