Friplejeboligloven § 65

  1. § 65
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om udamortisation, herunder om udamortisation for andre tilsvarende boliger målrettet personer med behov for en plejebolig end de i § 64 nævnte.