Friplejeboligloven § 47 b

  1. § 47 b
    §§ 42-47 a finder ikke anvendelse for friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.