Friplejeboligloven § 43

  1. § 43
    Kapitaludgifterne for friplejeboliger, der har fået tilsagn om støtte efter § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter § 11 a, stk. 1, består af den betaling, der er nævnt i § 12, stk. 2, og det bidrag, der er nævnt i § 12, stk. 4.