Friplejeboligloven § 42

 1. § 42
  Lejen fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for det kommende år. Den samlede leje for boligerne skal til enhver tid være fastsat således, at den giver friplejeboligleverandøren mulighed for af lejeindtægterne at afholde de nødvendige udgifter, der er forbundet med driften af boligerne, jf. dog § 40, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Ejendommens nødvendige driftsudgifter består af udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, renholdelse, administration, passende henlæggelser til ud- og indvendig vedligeholdelse, henlæggelser efter § 40 og kapitaludgifter opgjort efter §§ 43-47.
 3. Stk. 3.
  Lejen for boligerne fastsættes efter deres indbyrdes brugsværdi.
 4. Stk. 4.
  Ved friplejeboligernes ibrugtagelse skal lejen og fordelingen heraf på de enkelte lejemål fastsættes.
 5. Stk. 5.
  Ændringer i lejefordelingen kan ske, når forandringer i den indbyrdes brugsværdi tilsiger det.