Friplejeboligloven § 27

 1. § 27
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler bl.a. om
  1. 1) kravene til ansøgningerne,
  2. 2) ansøgningsproceduren,
  3. 3) støttetilsagn og de betingelser, der skal være opfyldt for at få andel i den årlige tilskudsramme,
  4. 4) regler om overdragelse af tilsagn,
  5. 5) omdannelse af eksisterende ejendomme til friplejeboliger,
  6. 6) kapitaludgifter, der indgår i lejen,
  7. 7) maksimale anskaffelsessummer,
  8. 8) belåning,
  9. 9) statslig ydelsesstøtte for boligerne og
  10. 10) betingelser for godkendelse af ustøttede friplejeboliger.