Friplejeboligloven § 26

  1. § 26
    I forbindelse med tildeling af ydelsesstøtte og tilskud opkræver Udbetaling Danmark hos friplejeboligleverandøren et gebyr på 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer eksklusive gebyrer til dækning af statens administrationsudgifter.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan pålægge modtagere af støtte at betale et gebyr maksimalt svarende til kommunens faktiske omkostninger ved støttesagsbehandlingen.