Forsvarerbistandsloven § 7

  1. § 7
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.