Forsvarerbistandsloven § 6

  1. § 6
    Loven træder i kraft den 1. februar 1984.