Forsvarerbistandsloven § 4

  1. § 4
    3) Retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige og valgte forsvarere finder tilsvarende anvendelse.
  2. Stk. 2.
    I sager, der afgøres udenretligt med vedtagelse af en bøde, kan tillige spørgsmålet om omkostninger til forsvarerbistand afgøres med vedtagelse. Omkostninger, der er vedtaget, kan inddrives efter samme regler, som gælder for vedtagelse af bøden. Der er udpantningsret for vedtagne omkostninger.