Forskelsbehandlingsloven § 5 b

  1. § 5 b
    Lovens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lønmodtageren.