Forskelsbehandlingsloven § 10

  1. § 10
    Loven træder i kraft den 1. juli 1996.