Forbrugeraftaleloven § 1

 1. § 1
  Loven finder anvendelse på forbrugeraftaler, jf. § 2, og på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse af sådanne aftaler.
 2. Stk. 2.
  Lovens kapitel 4 om fortrydelsesret gælder kun for
  1. 1) aftaler indgået ved fjernsalg, jf. § 3, nr. 1, og
  2. 2) aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, jf. § 3, nr. 2.
 3. Stk. 3.
  Lovens kapitel 10 om visse lovvalgsaftaler gælder kun for aftaler indgået ved fjernsalg, jf. § 3, nr. 1.
 4. Stk. 4.
  Loven gælder ikke for
  1. 1) forsikringsaftaler omfattet af lov om forsikringsaftaler og henvendelser med henblik på indgåelse af aftale herom, jf. dog § 4, stk. 2, nr. 3,
  2. 2) aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater eller lignende automater,
  3. 3) aftaler om brug af offentligt tilgængelig telefon eller andet telekommunikationsmiddel, når aftalen med udbyderen af telekommunikation indgås ved benyttelse af kommunikationsmidlet, og
  4. 4) aftaler om personbefordring, dog med undtagelse af §§ 12 og 31.