Forældreansvarsloven § 5

  1. § 5
    I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.